Jak zostać wróżbitą?

Wyższy półtorakwadrat testuje naszą umiejętność tolerancji oraz szczerej akceptacji ludzi takich, jakimi są. Ponieważ ten aspekt następuje po oczyszczającym wyższym kwinkunksie, reprezentuje on przypływ nowej energii, powstały w efekcie odrodzenia się wartości.Nasz upór oraz nierozsądne wymagania pogłębiają tylko odczuwany stres. Ale transformacja naszej świadomości nie powinna nas skłaniać do wymuszania na innych zmian według dojrzewającej w nas wizji. Jeżeli chcemy humanitarnie wykorzystać inspirację niesioną przez fazę wyższego trygonu, która nadchodzi po tym aspekcie, to musimy jeszcze popracować nad oczyszczeniem własnej osobowości ze wszystkich pozostałych w niej negatywnych postaw (emocjonalnych słabych punktów); Jeżeli bowiem tego nie zrobimy, będą one ograniczać naszą umiejętność bezpiecznego oraz mądrego rozszerzania świadomości. Choć wyższy półtorakwadrat jest mniej kapryśny niż niższy, potrafi jednakże bardziej bezwzględnie dążyć do swoich celów. Dwada Byka podkreśla upór oraz brak elastyczności w postawach, które tarot należy zrewidować. Dekanat Ryb sugeruje potencjał powstawania zniekształceń lub błędnego zrozumienia, a tym samym oszukiwania siebie w kwestii motywacji do „rehabilitowania” innych. Każdy mylny krok wróżka zdaje sobie sprawę, iż  tylko jeszcze bardziej wszystko zagmatwać. Głębia percepcji związana z tym aspektem nie powinna nas motywować do sterowania sytuacjami zza kulis. Jeżeli gromadzące się w nas niezadowolenie oraz napięcia emocjonalne nie zostaną wyprowadzone na zewnątrz przez odpowiednie kanały społeczne, mogą wyzwolić się w gwałtowny, niekontrolowany sposób.